Skip to main content

Fræste fly emner

Fladder® afgratning af 3D fly emner

Til afgratning af fræste flyemner er en standard Fladder® maskine, vha. fiksturer til fastholdelse af emnerne, ofte den bedste løsning, men hvor emnerne kræver det, tilbydes forskellige special maskiner, baseret på den kendte Fladder® 400/GYRO teknologi.

Fordelen ved Fladder afgratning er, at den er ikke-agressiv.

Det betyder:

  1. Fly dele I aluminium afgrates uden at en evt. overfladebehandling beskadiges.
  2. Kanter rundes uanset kantens form, et hul, lige eller buet kant.
  3. Emner med en beskyttende overflade, som belægning, galvanisering og plastic folie på rustfrit stål, kan afgrates.
  4. Fladder® afgratning kan nå dybere (ca. 30 mm), idet slibecylindrene er meget fleksible.

Grundlaget for alle maskiner, er det robuste Fladder gearhoved, med seks modsat roterende spindler, indbygget i enten en faststående maskinkonstruktion, hvor emnet bevæger sig gennem maskinen, eller en maskinramme, der bevæger sig på skinner langs emnet.

En hel ensartet afgratning fremkommer ved disse bevægelser, som er unikke for Fladder® systemet:

Parameter 1     Parameter 2

Modsat roterende spindler.                 Roterende slibehoved.

Parameter 3      Parameter 4

Oscillerende slibehoved.                      Genneløbshastighed.

Fly emnerne lægges op og fastspændes til en række borde eller bevægelige vogne.

Fastspændingen sker enten med spændetænger eller et vakuum system.

TAENGER small       Vacuum hold small

To emnefremførings muligheder:

  • Faststående maskinkonstruktion med bevægelige vogne:

Vognene trækkes gennem maskinen vha. en tand rem hvorpå vognene er fastgjort.

  • Bevægelig portal maskine med et antal faste oplægnings borde:

Flyemnerne placeres på en række faste borde, og selve maskinen bevæger sig på skinner, hen over emnerne.

Eksempler på fly emner I de to typer maskiner:

 Flyemne2 small

Maskine med bevægelige vogne.

   400GYRO Gantry 26 Small

Portal maskine.

Et eksempel på bearbejdningstid: Vinge ribbe, dimension 800 x 2000 mm. Totalt 8 minutter. Håndterings tid ikke medregnet.

Fordelene ved Fladder® afgratning af flyemner:

Håndtering
Ved manuel afgratning skal emnet ofte flyttes eller vendes rundt.
Automatiske afgratning vil reducere dette betydeligt.

Tidsbesparelse
Oftest bruges der lang tid på at afgrate et fly emne manuelt – I nogle tilfælde flere timer.
Automatisk afgratning vil medføre en stor reduktion af tidsforbruget, selv hvis kun 50% kan afgrates automatisk, kan det stadig betale sig.

Værktøjs omk.:
Brugen af værktøj til manuel afgratning, anses som en nødvendig omkostning – men det totale beløb pr. år,er ofte overraskende højt.
Værktøjsomkostningerne ved automatisk afgratning, kan kalkuleres mere præcist, idet forbruget optimeres. Derved vil omkostningen pr. emne blive reduceret.

Kapacitet:
Et gennemsnittelig emne bliver Fladder® afgratet med en gennemløbshastighed på 1,5 m/min. Det betyder et stort antal emner hver dag.

Inspektion:
Inspektion af emnerne bliver med stor sandsynlighed lettet, idet den automatiske proces giver emnerne en helt ensartet kvalitet

Miljø:
Miljøet forbedres, da den automatiske proces udføres i et lukket område med udsugning.

Maskiner:

FLADDER® GANTRY

FLADDER® AERO