Aktuelt

 

Sparer mere end 30% strøm og reducerer slitage af slibecylindrene og transportbåndet.

Energysaver 2020

Energisparesystemet fungerer ved hjælp af en laserstråle, som registrerer når der føres emner ind i maskinen.

Når emnerne er afgratet, og maskinen er tom, vil maskinen begynde at lukke ned i 3 trin.

Det første trin slukker for alle funktioner (undtagen vakuumsystemet) og afventer nye emner.

Såfremt der ikke sendes nye emner igennem maskinen, vil den fortsætte med at lukke ned.

I de næste 2 trin vil først vakuumsystemet slukke og dernæst udsugningsanlægget.