Fladder® HYBRID slibe og afgrate maskine

Anlægget er designet for slibning af emner, der kræver kalibrerende slibning på fladen og afrunding af kanter.

 

FLADDER Hybrid grinding and edge rounding machine closed

Emner fremføres på et fælles transportbånd gennem de to slibeprocesser.

FLADDER Hybrid grinding and edge rounding machine open

Slibning af emneflader

For at opnå fælles ideelle takttider for de to meget forskellige slibeprocesser og undgå uheldig ophedning af emnerne udføres den kalibrerende slibning af et tværgående slibebånd. Det tværgående slibebånd bringes kortvarig i kontakt med emneoverfladen af reciprocerende kontakthjul.

Den kortvarige kontakt til emner sikrer emnerne mod uhensigtsmæssig opvarmning og optimal udnyttelse af slibebåndet. Emnerne kan da fremføres i et tempo, som alene bestemmes af den efterfølgende kantrundingsomfang.

Kantrunding

For at frembringe sande ensartede radier på alle kanter er det en forudsætning at gøre bruge af radiale fleksible slibecylindre, hvis opbygning og densitet må vælges ud fra den aktuelle opgave.

Afhængig af den ønskede takttid og afrundingens omfang vil det være en forudsætning frit at kunne vælge og bringe de valgte slibecylindre i rotation i området 300-2000 RPM, hvilket er muligt med det velkendte oscillerede FLADDER 300/gearhoved.