Skip to main content

Fladder® HYBRID slibe og afgratemaskine

Fladder® HYBRID slibe og afgratemaskinen er designet til at slibe emner, der kræver en kalibrerende slibning på fladen og afrunding af kanterne.

FLADDER Hybrid grinding and edge rounding machine closed

Emnerne føres gennem de to slibeprocesser på et fælles transportbånd.

FLADDER Hybrid grinding and edge rounding machine open

Slibning af emneflader

For at opnå optimale takttider og undgå ophedning af emnerne udføres den kalibrerende slibning med et tværgående slibebånd, der kortvarigt bringes i kontakt med emneoverfladen ved hjælp af reciprocerende kontakthjul. Den kortvarige kontakt sikrer, at emnerne ikke opvarmes uhensigtsmæssigt, og at slibebåndet udnyttes optimalt. Emnerne kan føres i det ønskede tempo, der udelukkende bestemmes af den efterfølgende kantrundingsomfang.

Kantrunding

For at opnå ensartede radier på alle kanter anvendes radiale fleksible slibecylindre med en opbygning og densitet, der er tilpasset den aktuelle opgave. Afhængigt af den ønskede takttid og afrundingens omfang kan de valgte slibecylindre bringes i rotation med en hastighed på mellem 300-2000 RPM ved hjælp af det velkendte oscillerede FLADDER 300/gearhoved.