Skip to main content

FLADDER® AERO

Afgratning af maskinbearbejdede emner.

Målet med maskinen er at afgrate 3-dimensionelle emner, der normalt bliver gjort manuelt .

Den kraftigste maskine i vores program FLADDER 400/GYRO er anvendt som udgangspunkt.

På grund af emnernes 3 dimensionelle form er maskinen forsynet med en specialudviklet transport, hvor emnerne placeres og fastholdes ved manuel fiksering, pneumatisk fiksering eller vakuum.

Bearbejdningstiden og håndtering reduceres væsentligt.

Kraftigt gearhoved

For at opnå tilstrækkelig bearbejdning af emnerne anvendes et robust gearhoved med en kraftig motor.

Maskinen er programstyret efter de parametre, der  fastlægges ved intensive tests.