OXID VÆRKTØJ

Udviklet af Fladder Danmark A/S

Fjerner oxider på kanter ved hjælp af korte, hårde slag fra fjedertrådene.

Er tilpasset til brug på lock-itTM spindlerne - også et produkt fra FLADDER DANMARK.