Fjedertrådscylindre

Oxid front

Udviklet af Fladder Danmark A/S

- 2 typer fjedertrådscylindre til fjernelse af slagger eller oxider.

Fjerner oxider og slagger på kanter og overflade ved
hjælp af korte, hårde slag fra fjedertrådene.


Fjedertrådene er produceret i forskellig tykkelse
afhængig af, om der skal fjernes oxider og/eller
slagger.